پلتفرم توانمندسازی

شهریور
25

شما تا چه اندازه خود را انسان موفقی می‌دانید؟

برایان تریسی می‌گوید، موفقیت یک حادثه نیست و کاملا قابل پیش بینی می‌باشد. این بدان معناست که اگر اصول و مبانی موفقیت در زندگی شخصی و حرفه‌ای هر فرد مشخص باشد، در این صورت با تمرین و برطرف کردن نقاط ضعف و تکیه بر نقاط قوت خود می‌توانید طعم موفقیت را در زندگی خود با […]

مشاهده