آدرس :

تهران -خیابان حافظ-خیابان رشت-رو به روی ساختمان فارابی دانشگاه امیرکبیر-پلاک ۱۷-واحد۶

تلفکس:۰۲۱۶۶۴۹۶۹۳۸,۰۲۱۶۶۴۱۹۲۸۸,۰۲۱۶۶۴۰۶۷۴۱

ایمیل : info@nethami.com