مسائل حقوقی کسب و کار

مهر
04

انواع شرکت های تجاری ویژه کسب و کارهای کوچک

  اگر شما جزئی از کسب و کارهای کوچک هستید، حتما بعد از راه‌اندازی و تیم سازی نیاز به تبدیل آن به  ثبت یک شرکت تجاری دارید. در ابتدای تصمیم گیری در این مسیر ضروری است با انواع شرکت‌ های تجاری آشنا شوید. بدین شکل قادر خواهید بود متناسب با نوع فعالیت و خواسته‌های خود […]

مشاهده
بهمن
06

حقوق کسب و کار:آنچه استارت ‌آپ ها باید بدانند

حقوق کسب و کار:آنچه استارت ‌آپ ها باید بدانند دانستن مسائل مرتبط با حقوق کسب و کار ، قراردادهای مرتبط به آن و توجه به نکات آن از جمله مواردی است که یک کارآفرین برای حفظ سرمایه مادی و معنوی خود به هنگام رشد و توسعه فعالیت خود نیازمند توجه ویژه است.در حقیقت هر استارت […]

مشاهده
دی
13

مسائل حقوقی کسب و کار های کوچک

مسائل حقوقی کسب و کار های کوچک بیشتر افرادی که به تازگی کسب و کار خانگی و کوچک خود را راه‌اندازی کرده‌اند، توجه چندانی به مسائل حقوقی آن ندارند. کسب و کار شما کوچک باشد یا بزرگ، در جدی گرفتن قوانین مربوط به مشاغل خانگی تفاوتی وجود ندارد. در این محتوا به مسائل حقوقی کسب […]

مشاهده