کسب مجوز آموزش آنلاین از سازمان فنی و حرفه ای کشور

کسب مجوز آموزش آنلاین از سازمان فنی و حرفه ای کشور

بدنبال تفاهم نامه منعقده با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مبنی بر فراهم آوردن بستر توانمندسازی در حوزه کسب و کار ویژه افراد صاحب مهارت فنی، شرکت تعاونی حامیان توانمندسازی و نوآوری نت موفق به دریافت پروانه تاسیس و مجوز آموزش آزاد الکترونیکی از سازمان فنی و حرفه ای شد.

بر این اساس کلیه افراد می توانند پس از ثبت نام در پلتفرم توانمندسازی نت حامی نسبت به دریافت آموزش های رایگان حوزه کسب و کار اقدام نمایند. افراد برتر که صاحب طرح کسب و کار نوآورانه و رقابتی باشند پس از تایید این شرکت از مزایای مشارکت مالی و معنوی در راه اندازی کسب و کار خود به مدت ۵ سال برخوردار خواهند بود.