یازدهمین شماره نشریه الکترونیکی پیک حامیان اشتغال با مجوز وزارت ارشاد منتشر شد. در این نشریه می خوانید:

یازدهمین شماره نشریه الکترونیکی پیک حامیان اشتغال با مجوز وزارت ارشاد منتشر شد. در این نشریه می خوانید:

  • فراسوی کرونا ویروس: مسیری به دوره عادی بعدی
  • مرور تصویری بر آغاز راهی روشن
  • این یک دعوت به مشارکت است
  • ۱۰ جمله طلایی که همه کارآفرین ها باید یاد بگیرند
  • راه های نجات استارت آپ ها از کرونا
  • همکاری مراکز آموزش فنی و حرفه ای و زیست بوم نوآوری کشور

 

یازدهمین شماره نشریه را از این لینک دریافت کنید.