کسب و کارهای روستائیان با هدف پایداری اشتغال

کسب و کارهای روستائیان با هدف پایداری اشتغال

گفتگوی دکترداود فدایی با پایگاه خبری نگاه ایرانیان نیوز”ایونا” (۱۸ مرداد ۱۴۰۰).

بنیانگذار سازمان مردم نهاد حامیان اشتغال و کارآفرینی نت حامی گفت: در حال حاضر سیستم فاقد هرگونه مدل مبتنی بر توسعه روستاها از طریق ایجاد اشتغال است.

دکتر داود فدایی بنیانگذار سازمان مردم نهاد حامیان اشتغال و کارآفرینی نت حامی در رابطه با اشتغال و کارآفرینی و توسعه روستا به خبرنگار ایونا گفت: در این راستا نکاتی که بسیار حائز اهمیت می‌باشد بحث راهبرد کسب و کارهای روستای با هدف پایداری آنهاست.

وی افزود: متاسفانه در دولت قبل، معاونتی زیر نظر ریاست جمهوری به عنوان معاونت توسعه روستایی ایجاد شد که خروجی آن نسبت به هزینه‌های انجام شده با صفر معادل بود. لذا؛ در حال حاضر سیستم فاقد هرگونه مدل مبتنی بر توسعه روستاها از طریق ایجاد اشتغال است.

فدایی در ادامه گفت: ما به عنوان مردم سازمان نهاد به توسعه مدلی  پرداخته‌ایم که می‌توان حسب پتانسیل فرد و محیط فرد اشتغالی برای او شغل ایجاد شود که با پشتیبانی نوآوری، پایداری اشتغال فرد تضمین گردد.

وی در ادامه گفت: در نهایت با پیشنهادی که برای کسب و کارها داده می‌شود و با فروش محصولات آنها برای رسیدن پایداری می‌توان گفت که از طریق این مدل پایداری روستا تضمین می‌گردد. این مدل از طریق یک سازمان مردم نهاد در حال اجراست. همچنین از طریق دیگری بحث توانمندسازی افراد روستایی را در دستور کار قرار داده‌ایم، افرادی که سابقه و تحصیلات دانشگاهی دارند و افرادی که دارای این سوابق نیستند. برای این دو گروه محتوای آموزشی آنلاین ایجاد شده است که بتوانند با عضویت در شبکه سازمان نت حامی خود را در حوزه اشتغال خویش فرمایی توانمند سازند.

پایگاه خبری نگاه ایرانیان- ایونانیوز