چهارمین شماره نشریه پیک حامیان اشتغال منتشر شد

چهارمین شماره نشریه پیک حامیان اشتغال منتشر شد

چهارمین شماره نشریه الکترونیکی پیک حامیان اشتغال با مجوز وزارت ارشاد منتشر شد.در این نشریه می خوانید:

*آموزش مهارتی هدفمند،کلید اصلی اشتغال

*مگاترندهای آینده

*در سال ۹۸ کسب و کار خودرا با این توصیه ها شروع کنید

*فناوری خورشیدی و برندهایی که دوستشان داریم

*حرکت جدی آموزش و پرورش به سمت مهارت آفرینی دانش آموزان

*استارتاپی برای رفع مشکلات افراد بی خانمان

چهارمین شماره نشریه را از این لینک دریافت کنید.