چالش‌های کارآفرینی در ایران

چالش‌های کارآفرینی در ایران

مصاحبه جنجالی دکتر داود فدایی در انتقاد از دولت به عنوان مانع توسعه کسب و کار در کشور با شبکه دیدار نیوز در برنامه مهمان من (اسفند ۱۳۹۹)با موضوع : چالش‌های کارآفرینی در ایران

خانم دکتر فاطمه رستم خانی مشاور و دستیار معاونت کارآفرینی فن آوری‌های نوین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و آقای دکتر داود فدایی استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و رئیس کارآفرینان جوان اتاق بازرگانی ایران در برنامه میهمان من، با اجرای احمد طبعی به موضوع کارآفرینی پرداخته‌اند. دیدار شما را به تماشای این برنامه دعوت می‌نماید.

برای دیدن برنامه کلیک کنید