همکاری مشترک با شرکت NOOR Teknolohi LS ترکیه

همکاری مشترک با شرکت NOOR Teknolohi LS ترکیه

با هدف توسعه همکاری مشترک، جلسه‌ای با حضور نماینده و مدیر محصول شرکت ، آقای مهندس عیسی سلمان          NOOR Teknolohi LS  تولید کننده لامپ های ضد عفونی کننده هوا، آقای مهندس طاها فدائی، نماینده این شرکت در ایران و آقای پرفسور داود فدایی مدیر عامل شرکت نت حامی در روز شنبه مورخ ۴/۲/۱۴۰۰ در دفتر شرکت نت حامی برگزار شد. بر مبنای مذاکرات انجام شده در نظر  است شرکت نت حامی در جهت تعیین کیفیت کالا بر اساس استاندارد آلمان و فروش محصول و ورود آن به بازار ایران با شرکت ترکیه‌ای همکاری نماید.