هفتمین شماره نشریه الکترونیکی پیک حامیان اشتغال با مجوز وزارت ارشاد منتشر شد.در این نشریه می خوانید:

هفتمین شماره نشریه الکترونیکی پیک حامیان اشتغال با مجوز وزارت ارشاد منتشر شد.در این نشریه می خوانید:

*بررسی شتاب دهنده ها و نحوه فعالیت آنها

*استارت آپ پیش بینی آب و هوا از سیگنال تلفن همراه

*داستان کارآفرینی در شهرک فناوری اطلاعات

*کودکان امروز، کارآفرینان فردا

*استارت آپی که آلودگی هوا را به بنزین تبدیل می کند

*راه اندازی سومین کارخانه نوآوری کشور

*با رفتن به دانشگاه شاغل نمی شوید

*هفتمین شماره نشریه را از این لینک دریافت کنید