هشتمین شماره نشریه الکترونیکی پیک حامیان اشتغال با مجوز وزارت ارشاد منتشر شد.در این نشریه می خوانید:

هشتمین شماره نشریه الکترونیکی پیک حامیان اشتغال با مجوز وزارت ارشاد منتشر شد.در این نشریه می خوانید:

*بررسی مشهورترین شتاب دهنده های ایرانی

*داستان اشتغال برای دانشجویان ریاضی

*بررسی یک برنامه کارآفرینی موفق برای دانش آموزان در جهان

*استارتاپی که از دی اکسیدکربن، پروتئین تولید می کند

*چهارتکنیک موفق در کسب و کار آنلاین

*آینده کار و کارآفرینی در ایران

*هشتمین شماره نشریه را از این لینک دریافت کنید