نهمین شماره نشریه الکترونیکی پیک حامیان اشتغال با مجوز وزارت ارشاد منتشر شد.در این نشریه می خوانید:

نهمین شماره نشریه الکترونیکی پیک حامیان اشتغال با مجوز وزارت ارشاد منتشر شد.در این نشریه می خوانید:

*اقتصاد هوشمند دانشی و کاستی های امروز کسب و کار ایرانی

*گزارش اولین تور خویش فرمای خلاق دانشجویان دانشگاه امیر کبیر

*کسب و کار های مفید: اتومبیل های مشارکتی

*روند کسب و کارهای کوچک در سال ۲۰۱۹

*مهمترین ریسک های کسب و کار ایران و جهان در سال ۲۰۱۹

*مشارکت جمعی در تامین مالی پروژه های خورشیدی


*نهمین شماره نشریه را از این لینک دریافت کنید