باشگاه نِت حامی یک محیط پویا و صمیمی جهت تبادل نظرات و ارائه خدمات نوآورانه باهدف ایجاد و توسعه اشتغال و ترویج کسب و کار خویش فرمایی. در این باشگاه با گرد هم آمدن افراد علاقه‌مند داوطلب (دانشجویان، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی) و توانمندسازی آن‌ها در قالب ارائه خدمات مشاوره‌ای، بستری جهت تبادل فکر و اندیشه به‌منظور راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید نوآورانه و یا بهبود فعالیت‌های اقتصادی هر منطقه فراهم خواهد شد.

تلاش داریم با این حرکت و انجام فعالیتی متفاوت و ساختارشکن، آن‌گونه که تعریف نوآوری ایجاب می‌کند، بستری پویا همراه با مزیت‌های اقتصادی رقابتی در قرن فناوری، تفکر و خدمت فراهم نماییم.

اهداف باشگاه

•             درآمدزایی از طریق اشتغال خانگی در قالب طرح “هر خانه یک کارخانه”، ” هر خانه یک نیروگاه” بر مبنای پتانسیل‌های هر منطقه

•             هدفمند کردن فعالیت‌های دانشگاهی در قالب رفع نیازمندی‌های کشور

•             پرورش تفکر کارآفرینی و توسعه خوداشتغالی باهدف رفع نیازمندی‌ها و درآمدزایی

•             توانمندسازی عملی و کاربردی اعضا در حوزه کسب‌وکار

•             ایجاد فرصت درآمدزایی برای اعضای توانمندشده فعال

تشریح  مدل و ساختار اجرایی

در این طرح  چهار عامل اصلی سرمایه‌ای موردنیاز راه‌اندازی فعالیت‌های اشتغال‌زا  (استراتژیک، دانشی، ارتباط، مالی) برای هسته درآمدزایی و اشتغال منطقه تأمین خواهد شد. فعالیت‌های ایجادشده اقتصادی که کلیه آن‌ها مشاغل کوچک خانگی هستند پس از راه‌اندازی تحت شبکه حمایتی فکری، نظارتی و پشتیبانی خواهند بود.

فرایند فعالیت در باشگاه