قابل‌توجه خیرین اشتغال

قابل‌توجه خیرین اشتغال

وقتی دستی را به یاری می گیری، بدان که دست دیگرت در دست خداست

سازمان مردم‌نهاد (سمن) حامیان اشتغال و کارآفرینی نت (www.nethami.com)  با مجوز رسمی وزارت کشور به شماره پروانه ۱۳۴۶۸۱در پی تجربه‌های علمی و میدانی چند دهه خود، بستر دوره‌های توانمندسازی برای اشتغال خویش فرمایی خلاق و درآمدزایی برای  جوانان کشور را مهیا نموده است.

در این بستر ضمن تحلیل شخصیتی جوانان جهت احراز موفق یک کسب‌وکار خویش‌فرمایی، آن‌ها به مدت یک سال ازعضویت و آموزش رایگان توانمندسازی برخوردار می گردند. در انتهای دوره ، سمن ضمن حمایت از طرح‌های کسب‌وکار موفق و منتخب در تأمین سرمایه کاری، فروش محصول آن‌ها را از کانال‌های خود بر عهده می‌گیرد. همچنین جهت حمایت و پشتیبانی از نوآوری آنها، به مدت ۵ سال در قالب یک شبکه راهبرد نوآوری خدمات مشاوره ای ارایه می دهد.

هزینه دوره یک‌ساله توانمندسازی هر فرد،  فقط ۱۹۹ هزارتومان می‌باشد.

 شما، دوست و خیر محترم و عزیز، می‌توانید هزینه تعداد نفراتی که تمایل تقبل هزینه دوره توانمندسازی آن‌ها را دارید، به شماره‌ شبای۰۳۰۶۴۰۰۱۳۱۹۸۹۰۰۱۲۶۳۳۲۰۰۱ IR  و یا کارت  ۵۰۵۴۱۶۱۰۱۱۱۵۰۰۹۵  بانک گردشگری به نام داود فدایی واریز و تاریخ و مبلغ آن را از طریق واتساپ    ۰۹۳۰۳۵۶۹۹۴۹  به اطلاع سمن برسانید.

پرفسور داود فدایی

بنیانگذار و مدیرعامل سمن

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر