طرح اشتغال حرکت

طرح اشتغال حرکت

طرح اشتغال حرکت

فاز اول: راه اندازی کسب و کارهای حلاجی و کاردینگ پشم در روستاها

“دستهایی که کمک می کنند از لب هایی که دعا می کنند مقدس ترند.”

سازمان مردم نهاد نت حامی با همراهی سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه، بسیج و دهداری‌ها همکار در راستای حمایت از اشتغال روستایی و راه اندازی کسب و کارهای خرد، طرح اشتغال “حرکت” را در دستور کار خود قرار داده است. در این طرح بجای اختصاص پول نقد به عنوان وام به فرد روستایی، با مشارکت یک سرمایه گذار تجهیزات حلاجی و کاردینگ (شانه زنی) پشم در اختیار فرد روستایی قرار می گیرد.فرد روستایی نیز علاوه بر فعالیت مستقیم در کسب و کار آورده ای را بعنوان سرمایه نقدی  (حداقل ۵۰ درصد) جهت خرید تجهیزات مشارکت می کند. در این طرح محصولات تولیدی با کیفیت مناسب توسط نت حامی خریداری می شود. سازمان ها  و نهادهای مردمی همکار هم معرفی فرد روستایی و نظارت بر فعالیت را بر عهده خواهد داشت.

نحوه اجرا:

مشارکت فرد روستایی شاغل در فعالیت و سرمایه گذار

مشارکت سرمایه گذار خارج از روستا

مشارکت نت حامی: خریدار محصول تولیدی

مشارکت سازمان ها  و نهادهای مردمی همکار: معرفی فرد روستایی و نظارت بر فعالیت

نحوه سرمایه گذاری:

هزینه هر دستگاه:۸.۵۰۰.۰۰۰ (هشت میلیون و پانصد هزار) تومان

سهم فرد روستایی: ۴/۲۵۰میلیون تومان (۵۰ درصد)

سهم سرمایه گذار: ۴/۲۵۰  میلیون تومان (۵۰ درصد)

نحوه تقسیم سود:

پس از کسر هزینه ها سود به نسبت مساوی بین طرفین فرد روستایی و سرمایه گذار تقسیم می شود.

هزینه ها: هزینه های دستمزد فرد روستایی: ماهیانه ۱ میلیون تومان  بعلاوه هزینه خرید پشم و هزینه شستشو و خشک کردن پشم