ششمین شماره نشریه پیک حامیان اشتغال منتشر شد

ششمین شماره نشریه پیک حامیان اشتغال منتشر شد

ششمین شماره نشریه الکترونیکی پیک حامیان اشتغال با مجوز وزارت ارشاد منتشر شد.در این نشریه می خوانید:

*مرکز خدمات نوآوری یاوری خوش فکر و آینده نگر

*ایده هایی برای کارآفرینی اجتماعی

*داستان یک برند: نوتلا

*بررسی کسب و کارهای سبز: کیسه های خرید سبز

*طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

*طرح توسعه کسب و کار خانگی در اذربایجان غربی

*ششمین شماره نشریه را از این لینک دریافت کنید.