جهت عضویت در باشگاه با توجه به رسالت موسسه، کلیه افراد در دو بخش می توانند همراه ما باشند.

الف-عضویت به عنوان شرکت در فعالیت توانمندسازی و راه اندازی کسب و کار خویش فرمایی

اگر بدنبال توانمندسازی خود و راه اندازی کسب و کار خویش فرمایی مورد نظرتان بر حسب استان و منطقه فعالیت هستید، ما همراه شما هستیم. این فعالیت پس از عضویت شما در باشگاه آغاز می شود و با گذراندن دوره پکیج توانمندسازی از طریق پلتفرم تحت اپلیکیشن ما، در صورت تایید نهایی طرح، تحت حمایت در تامین سرمایه و مشاوره تخصصی قرار خواهید گرفت.

برای این منظور کافی ست فرم زیر را تکمیل کنید

فرم عضویت جهت فعالیت خویش فرمایی

 • هشت منهای ۱ =

****

ب-عضویت به عنوان سرمایه گذار (خیر اشتغال، تامین سرمایه خرد)

در صورتی که سرمایه خود را در جهت راه اندازی یک کسب و کار و یا ایجاد اشتغال صرف کنید می توانید به دو صورت همکاری خود را با ما آغاز نمایید:

۱-همکاری بعنوان سرمایه گذار خرد: در این حالت شما در سود فعالیت راه اندازی شده توسط ما شریک خواهید بود.

۲-همکاری بعنوان خیر اشتغال: در این حالت سرمایه شما بر حسب نظر موسسه در تامین مواد اولیه، تامین تجهیزات، توانمندسازی و آموزش مهارتی جوانان، تامین اجاره محل فعالیت کارآفرینان مورد استفاده قرار خواهد گرفت و شما بعنوان حامی معنوی در خیر اشتغال مشارکت می کنید.

حوزه های تعریف شده

   • اشتغال روستایی
   • اشتغال زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست
   • اشتغال جوانان مستعد
   • اشتغال معتادین بهبودیافته

مزایای ویژه 

۱-امکان شرکت در همایش های تخصصی سمن

۲-بازدید از اقدامات انجام شده سمن در حیطه سرمایه گذاری

۳-ارایه خبرنامه دیجیتال  سمن

۴-ارایه لوح  سخاوت

فرم عضویت به عنوان سرمایه گذار (خیر اشتغال، تامین سرمایه خرد)

 • ده − ۴ =