سومین شماره نشریه پیک حامیان اشتغال منتشر شد

سومین شماره نشریه پیک حامیان اشتغال منتشر شد

سومین شماره نشریه الکترونیکی پیک حامیان اشتغال با مجوز وزارت ارشاد منتشر شد. در این نشریه می خوانید:

*همراه با هم با شبکه راهبردی اشتغال در سال ۱۳۹۸

*بررسی نمونه های موفق مشارکت جمعی(کراودفاندینگ) در جهان

*بازاریابی نوآورانه

*پنج سوال مهم قبل از راه اندازی کسب و کار که باید از خود بپرسید

*شش روش کارآمد برای کارآفرین شدن

معرفی نوآوری های اجتماعی در حوزه کاهش آلاینده های هوا

*کسب و کارهای نوآورانه حمایت بیمه ای خاص میشوند

*محاسبه کالری غذا از روی عکس

سومین شماره نشریه را از این لینک دریافت کنید