رموز یک انتقال فناوری موفقیت آمیز

رموز یک انتقال فناوری موفقیت آمیز

انتقال فناوری رویه‌ای سیستماتیک به منظور مبادله دانش و تجربه مستند به دست آمده در طول توسعه یا تجاری‌سازی محصول است. در طی این فرآیند، یک شرکت یا موسسه تحقیقاتی دارنده دانش و تجربه اختصاصی در مورد یک محصول، فرآیندهای تولید مرتبط، تجهیزات یا روش‌های آنالیز مربوط را به طرف یا واحد صنعتی دریافت‌کننده منتقل می‌کند. این  موضوع به دریافت کننده فناوری اجازه می‌دهد تا فعالیت‌های لازم را برای تولید محصول در مقیاس مناسب برای مرحله توسعه را انجام دهد.

اما شما به عنوان یک واحد صنعتی یا شخص متقاضی  تا چه حد با اصول این کار آشنا هستید؟ آیا تا این لحظه توانسته‌اید شرکت متخصص معتبر و مورد تایید را در خیل اسامی موجود پیدا کنید؟ این مقاله با مروری بر رموز این کار، پیشنهادی ویژه را به شما معرفی می‌کند.

اهداف انتقال فناوری

هدف اصلی در این موضوع انتقال دانش محصول و فرآیند برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای است. این دانش اساس فرآیند تولید، استراتژی کنترل، رویکرد اعتبارسنجی فرآیند و بهبود مستمر را تشکیل می‌دهد. این فعالیت علاوه بر اینکه به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان اجازه می‌دهد اطلاعات مهم برنامه توسعه‌ای را به یکدیگر منتقل کنند، فرصتی برای ارزیابی و طراحی مجدد یا نوسازی فرآیندهای تولید یک شرکت فراهم می‌کند. بدین شکل شرکت‌ها این انتخاب را دارند که کیفیت محصول را با ارزیابی رویکردهای نوآورانه در طول عمر محصول بهبود بخشند. به عنوان مثال، بخش دریافت‌کننده فناوری می‌تواند از زاویه دید جدید فعالیت‌ها را بازنگری کرده و به عنوان مثال تشخیص دهد که با این روش فرآیند تولید ساده‌تر می‌شود.

هدف انتقال فناوری انتقال دانش محصول و فرآیند برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای

تیم انتقال فناوری

این موضوع اهمیت دارد که در بحث انتقال یک تیم متشکل از کارشناسان موضوع فعالیت از هر دو طرف درگیر کار باشند.  در این حالت لازم است نقش و مسئولیت‌های هر یک از اعضای گروه به وضوح تعریف شوند. به عبارتی هر دو طرف عرضه‌کننده و دریافت‌کننده فناوری لازم است کارشناسان مختلف فعال در بخش‌های مختلف از جمله تحقیق و توسعه، تولید، تضمین کیفیت، کنترل کیفیت، و امور نظارتی را داشته باشند. ارتباط نزدیک و مناسب بین طرفین نیز برای انتقال موفقیت آمیز فناوری و یک رابطه طولانی مدت اهمیت دارد؛ ارتباطی که می‌تواند برای کل توسعه محصول و تا مرحله تجاری سازی ادامه یابد.

مستندات و اطلاعات انتقال فناوری

به منظور اطمینان از انتقال موفقیت آمیز فناوری دریافت‌کننده و عرضه‌کننده لازم است مستنداتی را به شرح زیر آماده‌سازی کنند:

  • طرح انتقال: این برنامه تمام فرایندها و موضوعات قابل انتقال، مراحل مورد نیاز در انتقال فناوری، مسئولیت‌ها و تفکیک وظایف گروه‌های درگیر و نتایج مورد نظر در برنامه را شرح می دهد.

 

  • روش‌های آنالیز: روش‌های آنالیز محصول یکی از اولین عناصر فرآیند تولید هستند که دربحث انتقال منتقل می‌شوند. آن‌ها پایه و اساس موفقیت در انتقال فناوری هستند زیرا نتایج تجزیه و تحلیل‌ها برای ارزیابی‌های مقایسه‌ای بین محصولات مختلف استفاده می‌شود.

 

  • شرح فرآیند تولید: مهم ترین سند در بحث انتقال فناوری، توصیف کامل فرآیند تولید است. ضروری است که برای انتقال یکپارچه فرآیند تولید، تمام جزئیات کلیدی به طور مناسب، واضح و دقیق تحت نظارت عرضه‌کننده فناوری منتقل شده باشند. تیم انتقال فرآیند تولید باید همیشه دارای یک متخصص فنی از جانب عرضه‌کننده باشد.

 

  • پارامترهای بحرانی فرایند: این دسته، شامل شاخص‌هایی هستند که باید به منظور اطمینان کامل از کیفیت مطلوب محصول نظارت یا کنترل شوند.

 

  • ویژگی‌های کیفی بحرانی: این مورد یک ویژگی فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی یا میکروبیولوژیکی است که برای اطمینان از کیفیت مطلوب محصول باید در محدوده مناسب باشند. داشتن درک و کنترل این ویژگی‌ها در طول انتقال فناوری مهم است.

 

  • آنالیز شکاف فنی: این یک سند رسمی از ارزیابی شکاف‌های شناخته شده و بالقوه بین توانایی‌های عرضه‌کننده و دریافت کننده فناوری و آمادگی آنها برای انتقال است. به عنوان مثال، در این آنالیز مشخص می‌شود که آیا سایت دریافت کننده تجهیزات مناسبی برای انتقال دارد یا خیر. این سند باید شامل ارزیابی ریسک باشد.

 

  • سیستم مناسب مدیریت کنترل تغییر: هر گونه تغییری که در فرآیند یا تجهیزات انجام می‌شود باید با توجه به تاثیر بالقوه آنها بر پارامترهای کیفی محصول مستند،ارزیابی و توجیه شود.

در طرح انتقال فناوری وظایف و مسئولیت ها به تفکیک ارایه می شوند

اجرا و تایید انتقال موفق فناوری

یک طرح انتقال  باید در طی مراحل و گام‌های اجرایی مناسب با شواهدی مستند و بر پایه تکمیل یک مرحله پیش از آغاز مرحله بعد، انجام گیرد. به عنوان مثال، قبل از تولید محصول در مقیاس واقعی یک پیش تولید در مقیاس کوچک‌تر تکمیل و ارزیابی شود.

از طرفی یک انتقال موفق فناوری همیشه باید مستند باشد. طرف دریافت‌کننده باید بتواند مطابق مستندات و معیارهای از پیش تعریف شده مطابق طرح انتقال، محصول را بازتولید کند. در نهایت نیز، موفقیت‌آمیز بودن فرایند انتقال فناوری به طور کامل توسط دو طرف عرضه‌کننده و دریافت‌کننده ارزیابی شود.

 

انتقال فناوری موفقیت آمیز یک هنر است!

فعالیت موفق انتقال یک فناوری نیاز به بازوهای اجرایی متخصص با ارتباطات مناسب دارد. نیاز است این تیم اجرایی هنرمندانه با بررسی و ارزیابی دقیق از امکانات و پتانسیل‌های دریافت کننده و عرضه‌کننده، پلی ارتباطی بین کارشناسان و ناظر عالیه فرایند باشد. بدین صورت طرفین با اطمینان کامل از اینکه کلیه گام‌ها و مراحل توسط شخص یا شرکت سومی هدایت می‌شود، می‌توانند با تمرکز بر نکات فنی، در بالاترین عملکرد فرایند انتقال  را اجرا کنند. شاید در مرحله اول لیستی از شرکت‌ها و مراکز مختلف در جستجوی اولیه شما برای انتقال فناوری مورد نظرتان به ذهن‌تان بیاید. اما شاید بهتر باشد با اولویت‌بندی و بازنگری این لیست، کار تخصصی را به متخصص آن واگذار کنید. متخصصی که هنرمندانه پل شما به سوی رشد و توسعه بیشتر است.

در صورت نیاز به ثبت درخواست انتقال هر نوع فناوری از خارج از کشور و دریافت مشاوره به این لینک مراجعه کنید.

 

مراجع:

learngxp.com     premierconsulting.com