تاسیس و آغاز بکار مرکز خدمات نوآوری کارآفرینی بنیاد دکتر مجتهدی

تاسیس و آغاز بکار مرکز خدمات نوآوری کارآفرینی بنیاد دکتر مجتهدی

با آغازاجرای آموزش های استعدادیابی، توانمندسازی برای کارآفرینی تعداد ۱۰ نفر از دانش آموزان دختر دبیرستان دخترانه زنده یاد دکتر مجتهدی روستای کمب، مرکز خدمات نوآوری بنیاد، با محوریت کارآفرینی و اشتغال زایی برای جوانان مناطق کم برخوردار، با مدیریت علمی و حرفه­ای آقای دکتر داود فدایی، استاد تمام دانشگاه صنعتی امیرکبیر و رییس هیئت مدیره و مدیرعامل تشکل مردم نهاد نت حامی، تاسیس و شروع بکار نمود.

این آموزش ها بر بستر مجازی و تحت اپلیکیشن نت حامی با هزینه مشترک بنیاد فرهنگی دکتر مجتهدی و تشکل مردم نهاد نت حامی انجام می شود.

اسامی ۱۰ نفر دانش آموزان تحت آموزش این طرح الگویی ( پایلوت) عبارتند از:

دختران گرامی خانم ها: ثنازردکوهی کلاس ۸، هما آهرون کلاس ۹، طیبه رئیسی پیر کلاس ۹، خدیجه عیسی زا کلاس ۱۰، عطیه جدگال کلاس ۱۰، فاطمه اربابی کلاس ۱۱، عابده نوتکزهی کلاس ۱۱، مریم رئیسی کلاس ۱۱، آمنه تارک کلاس ۱۱ و نگین چنبود کلاس ۱۱،

هیئت رییسه بنیاد فرهنگی دکتر مجتهدی و رییس محترم مرکز خدمات نوآوری امیدوارست تا بزودی با تامین منابع برای تعداد بسیار بیشتری از دانش آموزان منطقه این طرح اجرا شود. انشاءالله تعالی

به نقل از سایت : بنیاد فرهنگی دکتر مجتهدی