دوازدهمین شماره نشریه الکترونیکی پیک حامیان اشتغال با مجوز وزارت ارشاد منتشر شد. در این نشریه می خوانید:

دوازدهمین شماره نشریه الکترونیکی پیک حامیان اشتغال با مجوز وزارت ارشاد منتشر شد. در این نشریه می خوانید:

  • توانمند سازی روستاها عاشقان عامل می طلبد
  • مروری تصویری بر آغاز راهی روشن با نام “امدادگر روستا”
  • رهبری در یک بحران : واکنش به شیوع ویروس کرونا و چالش های آینده
  • برترین ایده های استار تاپی در سال ۲۰۱۹(بخش اول)
  • شناسایی رقبا در کسب و کارهای کوچک

دوازدهمین شماره نشریه را از این لینک دریافت کنید.