دهمین شماره نشریه الکترونیکی پیک حامیان اشتغال با مجوز وزارت ارشاد منتشر شد.در این نشریه می خوانید:

دهمین شماره نشریه الکترونیکی پیک حامیان اشتغال با مجوز وزارت ارشاد منتشر شد.در این نشریه می خوانید:

*دلنوشته ای از اولین تور خویش فرمایی دانشجویان به منطقه خواف

*۴روند کارآفرینی که در سال ۲۰۲۰نباید آنها را نادیده بگیرید

*برترس خود در راه اندازی کسب و کار خود غلبه کنید

*اعلام ۶ محور حمایتی برای توسعه اشتغال زایی استارت آپ ها

*هوش مصنوعی سدی مقابل کرونا

.

*دهمین شماره نشریه را از این لینک دریافت کنید.