دنیای آینده مسیر حرکت به سوی توانمند شدن و تفکر نوآورانه است

دنیای آینده مسیر حرکت به سوی توانمند شدن و تفکر نوآورانه است

دنیای آینده مسیر حرکت به سوی توانمند شدن و تفکر نوآورانه است

پرفسور داود فدایی

بنیانگذار سازمان مردم نهاد حامیان اشتغال و کارآفرینی نت

 

حرف تازه‌ای نیست بیکاری و عدم اشتغال جوانان…

بارها گفته‌اند و باز هم می‌گوییم اگر فارغ التحصیل دانشگاهی یا فرد صاحب مهارت فنی و حرفه ای ما در کنار کسب علم، مهارت های کاربردی حوزه کسب و کار بخصوص بر پایه تفکر نوآورانه و ارایه خدمات و محصولات رقابت پذیر را فرا نگیرد در آینده نخواهد توانست جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی را پیدا کند؛ در این صورت اکثر این افراد یا به جمع بیکاران می پیوندند، یا به کارهایی مشغول می شوند که تناسبی با انبوه دانش فراگرفته آنها در بهترین سال های عمرشان را ندارد. از طرفی در دسته بندی دیگر که متاسفانه یک موضوع اصلی در  توسعه کارآفرینی در کشور محسوب می شود، عدم تامین سرمایه و بودجه لازم برای تجاری سازی ایده های نوآورانه افراد و یا توسعه فعالیت کارآفرینان است که به عنوان یک حوزه اصلی در بحث کارآفرینی و تولید ثروت در کشور باید مورد توجه قرار گیرد. مسلما اهمیت این موارد هر کدام به تنهایی می تواند دغدغه یک فرد فعال در حوزه کارآفرینی باشد و به فکر بیفتد که تمام تلاش خود را در جهت پیدا کردن راه حلی جهت برطرف نمودن موانع بردارد. راه حلی ترکیبی با سه محور توانمند شدن، پرورش تفکر نوآورانه و بهره‌مندی از پشتیبانی تخصصی.

اما هنوز می‌توان حرف تازه‌ای  در حوزه اشتغال داشت

در وضعیت فعلی توسعه کسب و کارهای خویش فرمایی  سازمان مردم نهاد نت حامی مدلی کارآمد و سریع الاقدام  را بر پایه ماموریت  خود و محوریت توانمندسازی هدفمند را مد نظر قرار داده است. مدلی که از طریق شبکه ای تخصصی و علمی نیز که در اجرا سابقه انجام فعالیت اجرایی داشته باشند، حمایت و پشتیبانی می شود.

افراد ضمن آشنایی با پتانسیل‌های خود، توانمندسازی را در حوزه کسب و کار و خویش فرمایی خلاق بر مبنای اصول نوآوری و رقابت پذیری نیز دنبال می‌کنند. فرد می‌آموزد که در ابتدا نقاط قوت و ضعف شخصیت ذاتی خود با محوریت کارآفرین بودن را بسنجد، با محوریت ارتقای دانش حوزه کسب و کار خود را توانمند سازد و در مرحله آخر با تعریف ایده‌های نوآورانه متناسب با پتانسیل خود ، شناسایی فرصت‌ها و پتانسیل منطقه‌ای مناطق مختلف کشور نیازمندی های تخصصی، فنی و مالی خود را در قالب شبکه متخصصین و سرمایه گذاران اشتغال برطرف نماید.

سطح اول پشتیبانی، به صورت تخصصی در قالب مشاوره در حوزه تدوین و یا اصلاح نگرش کسب و کار، تدوین نقشه راه و کمک اجرایی به بهبود تفکر مدیریتی جهت تصمیم گیری برای بهترین فعالیت، است.  سطح دوم پشتیبانی حمایت مالی سرمایه گذاران و خیرین اشتغال و یا شرکت ها و بنگاه های اقتصادی فعال قرار از طریق اعطای تسهیلات است که ضمن شراکت در کسب و کار راه اندازی شده، مسئولیت اجتماعی خود را نیز در این خصوص اجرا می کنند.

 فقط یک یا علی با هم مسیر شدن در جاده توانمند شدن نوآورانه

بر پایه این حرکت افرادی توانمند و نوآور پرورش خواهند یافت تا هر یک در جایگاه شخصی خود به عنوان یک فرد خویش فرمای نوآور، چابک و رقابت پذیر  تحت نظارت و سرپرستی یک شبکه راهبردی فعالیت خود را سازماندهی کرده و آماده ورود به فعالیت اقتصادی با تفکری نوین شوند. ایجاد تفکر خویش فرمایی، خلاقیت و کارآفرینی بدین طریق خواهد توانست دسترسی به تحقق سیاست های اقتصادی مقاومتی در مسیر نوآوری را تسریع بخشد. زمان آن رسیده است که “نو بگوییم  و نو بیندیشیم ، عادت کهنه را به هم بزنیم” . فقط یک یا علی کافیست. همراه باشید در قرن نوآوری ..

 

دریافت متن مقاله از دومین شماره خبرنامه الکترونیک سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور