در طرح بزرگ و ملی توسعه پایدار روستا، سازمان مردم نهاد نت حامی ، هدف راه اندازی مشاغل در سطح روستاهای کشور می باشد، بگونه ای که منابع موجود در روستا با ارزش افزوده بیشتری به بازار عرضه می شوند.در این راستا، فرایند فرآوری پشم نیز یکی از طرح های توسعه ای است.

📍تنها با یک میلیون تومان ، جهت تامین هزینه دستگاه حلاجی مکانیکی ،  یاور درآمدزایی و بانی راه اندازی کسب و کار روستایی در مناطق محروم شوید

*همیار اشتغال باشید و امید دهنده نور*

لینک پرداخت همیاری

https://packpay.ir/halaji9904