در دی ماه ۱۳۹۶ که سازمان مردم نهاد حامیان اشتغال و کارآفرینی نت، با تلاش جمعی از اساتید و کارشناسان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مجوز فعالیت در حوزه اشتغال در سطح ملی را دریافت کرد، تنها تلاش ما تاکنون کمک به رفع معضل بیکاری از طریق راهکارهای نوآورانه بوده است. فعالیتی که با پشتوانه بیش از ۳۰ سال تجربه کارآفرینی موسسین آن در صنایع مختلف شکل گرفته است.

پلتفرم توانمندسازی نت حامی، چکیده تجربیات خویش فرمایی، مشاوره و راه اندازی کسب و کارهای مختلف با تاکید بر کسب و کارهای کوچک است که در دو بخش در اختیار شماست. بخش اصلی با عنوان بسته توانمندسازی کسب و کار، به شما کمک می کند تا پس از فرایند خودارزیابی شخصیتی، مهارت های کسب و کار را همراه ما فراگرفته و سپس  تحت حمایت و پشتیبانی ۵ ساله ما در حوزه های مختلف  قرار گیرید. در این بسته نفرات برتر پس از پرورش ایده خود امکان مشارکت در سرمایه گذاری راه اندازی و توسعه کسب و کار توسط شبکه راهبرد وآوری نت حامی را خواهند داشت.

بخش جانبی این پلتفرم نیز محفلی برای افراد مختلف است تا با قرار دادن محتوای آموزشی خود نسبت به کسب درآمد و برندسازی شخصی  اقدام نمایند. البته در این بخش می توانید از محتوای آموزشی  اساتید و کارآفرینان شناخته شده نیز بهره مند شوید.

هر آنچه هست در کنار شما هستیم جهت توانمندسازی و حمایت از خویش فرما شدن شما تا اهرمی باشیم در جهت شکوفاکردن  اقتصاد خرد در کشور.