دسته بندی ایده ها

کلیه ایده های نوآورانه ای که حاصل توسعه آن، یک دانش یا فناوری کاربردی، نرم افزار و یا محصول فیزیکی است به شرط تمرکز فعالیت بر روی حوزه های اصلی فعالیت  کارخانه و در یک و یا چند مورد زیر باشند:

 • کلیه ایده های نوآورانه تولیدی که منجر به ایجاد ارزش افزوده اقتصادی در محصول تولیدی شوند
 • کلیه ایده های نوآورانه ای که منجر به توسعه بازار فروش و یا مهارت های آموزشی مربوط به تولید و فرآوری محصول شوند
 • کلیه ایده های نوآورانه ای که منجر به افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید محصول جدید شوند
 • کلیه ایده های نوآورانه ای که منجر به تولید محصولات مورد نیاز بازارهای داخل و خارج با استفاده از ترکیب محصولات موجود شوند.
 • کلیه ایده های نوآورانه ای که منجر به ایجاد تنوع طراحی و  بسته بندی محصولات فرآوری شده شوند

چگونگی جذب ایده های نوآورانه در کارخانه نوآوری

 1. فراخوان جذب از طریق پر کردن فرم پذیرش
 2. دریافت مدل و طرح کسب و کار (دارا بودن این دو مورد یک امتیاز است )
 3. دریافت مستندات طرح و رزومه اعضای تیم نوآور
 4. ارزیابی مدارک دریافتی و انتخاب اولیه هسته تخصصی
 5. سطح سنجی توان کارآفرینی تیم منتخب در پلتفرم توانمندسازی نت حامی
 6. جمع بندی ارزیابی های صورت گرفته و انتخاب نهایی هسته تخصصی (فرم ارزیابی)

ورودی های کارخانه نوآوری :

هسته های درآمدزا، افراد و تیم های دارای ایده می باشند که از طریق اعلام فراخوان در وب سایت کارخانه نوآوری ثبت نام می نمایند.

خروجی های کارخانه نوآوری:

تیم دارای ایده با پتانسیل راه اندازی کسب و کار خلاقانه  ارزیابی و انتخاب می شوند. جهت ارزیابی علاوه بر دیدگاه تخصصی و قابلیت رقابت پذیری ایده که در این ارزیابی مورد توجه قرار می گیرد، تیم ارایه دهنده از نقطه نظر شخصیت کارآفرینی، توان نوآفرینی و توان اجرایی نیز مورد سنجش قرار می گیرد. برآورد نتایج تخصصی و شخصیتی نمره نهایی افراد در جهت استقرار در کارخانه نوآوری است.

برای انتخاب نهایی تیم ها کمیته داوران نت حامی، سرمایه گذار در جلسه مجازی گرد هم جمع می شوند و آن ها را ارزیابی و نهایتاً تیم های منتخب را مشخص می‌نمایند. رویداد ارزیابی به صورت چرخه ای در سال و بر اساس ظرفیت خالی موجود انجام می شود.

 فرم درخواست پذیرش  کارخانه نوآوری صنایع تبدیلی نت حامی