شرکت تعاونی حامیان نوآوری و توانمندسازی نت بعنوان پشتیبان اقتصادی سازمان مردم نهاد حامیان اشتغال و کارآفرینی نت با حمایت جمعی از متخصصان ایرانی و آلمانی بعنوان یک موسسه نوآور اقتصادی و دانش بنیان فعالیت خود را از سال ۱۳۹۷ آغاز نموده است. این شرکت  با مجوز از اداره کار استان تهران به عنوان مرکز مشاوره اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی  اهم وظایفی به شرح زیر را در دستور کار خود قرار داده است:

  • پشتیبانی و ارایه خدمات مشاوره راه اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط
  • پشتیبانی فکری، مدیریت برند و توسعه بازار کسب و کارهای موجود از طریق شبکه مراکز خدمات نوآوری استانی
  • توسعه بازار و فروش محصولات فعالیت های کارگاه های تولیدی و صنعتی
  • مشاوره تامین مواد اولیه، تامین تجهیزات، آموزش نیروی ماهر، تامین سرمایه
  • واردات تجهیزات، انتقال فماوری و مواد مورد نیاز تولید و راه اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط
  • صادرات محصولات تولیدی کارگاه های تحت پوشش در سطح بین الملل

این شرکت به عنوان یک مرکز چابک دانش مدار مبتنی بر نوآوری فعالیت‌های اجرایی خود را با همراهی مشاورین و در صورت لزوم  برون سپاری فعالیت‌ها با بکارگیری نیروهای مجرب خارج از شرکت به انجام می‌رساند.