برگزاری جلسه تشریح طرح پیاده سازی کارخانه نوآوری نساجی هلال ایران

برگزاری جلسه تشریح طرح پیاده سازی کارخانه نوآوری نساجی هلال ایران

برگزاری جلسه تشریح طرح پیاده سازی کارخانه نوآوری نساجی هلال ایران

نشست مشترک تشریح طرح پیاده سازی کارخانه نوآوری نساجی هلال با حضور هیئت مدیره و مدیران ارشد شرکت نساجی هلال ایران در روز سه شنبه مورخ ۱۷/۱/۱۴۰۰ برگزار شد. هدف از اجرای این طرح که با مدیریت اجرایی سازمان مردم نهاد نت حامی و سرمایه گذاری شرکت نساجی هلال ایران انجام خواهد شد، پرفسور داود فدایی، مدیر عامل موسسه، ابعاد مختلف طرح را ارایه نمودند.

کارخانه نوآوری هلال با محوریت توسعه درآمدزایی و راه اندازی کسب و کارهای نوآورانه برای داوطلبان هلال احمر ایران در محل شرکت نساجی هلال ایران راه اندازی خواهد شد. در این طرح نت حامی مسئولیت مشاوره و مدیریت عالی، راهبری و نظارتی کلیه فعالیت های  اجرایی و بیزنسی راه اندازی و توسعه کارخانه نوآوری را بر عهده خواهد داشت.

در نظر است با تشکیل اتاق فکر نوآوری و تزریق  ایده‌ها و فعالیت‌های نوآورانه، پتانسیل های کنونی موجود به سمت بهره‌وری بیشتر و توسعه کسب و کارهای جانبی رقابتی پذیر سمت و سو یابند. محوریت فعالیت توسعه فعالیت های جدید در حیطه امداد و نجات و حل مشکلات کنونی کشور در بحران های مختلف می باشد.