برگزاری وبینار آموزشی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با همکاری سمن نت حامی

برگزاری وبینار آموزشی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با همکاری سمن نت حامی

وبینار آموزشی ” تحلیل مدل های کسب و کار در روند زمان”  در تاریخ ۶ بهمن ۱۴۰۰ در سازمان فنی و حرفه ای کشور با همکاری سازمان مردم نهاد حامیان اشتغال و کارآفرینی نت برگزار شد. در این وبینار  که به صورت مستقیم برای ادارات استانی سازمان فنی و حرفه ای برگزار می شد، پرفسور داود فدایی، بنیانگذار سمن نت حامی به بررسی روند کسب و کارهای آینده و لزوم توجه کارشناسان سازمان فنی حرفه ای به عنوان تصمیم سازان این حوزه جهت تعریف مهارت های لازم برای این منظور پرداختند. پرفسور فدایی در این سخنرانی ضمن پرداختن به فناوری های آینده در سال ۲۰۳۰ لزوم تطابق آموزش فنی حرفه ای و مهارت های مربوط اشاره جامعی داشتند. تغییر روند آموزش‌ها به سمت بحث مجازی، هوشمند بودن دنیای آینده و حذف مهارت های حرفه‌ای که در ده سال آینده رخ خواهد داد، لزوم بازنگری سازمان فنی و حرفه ای کشور در استانداردهای آموزشی و نحوه تعریف شغل، شایستگی‌ها و مهارت‌های لازم را ضروری می‌سازد.

مدیر عامل سازمان مردم نهاد نت حامی با گوشزد کردن نقش کارشناسان سازمان فنی و حرفه ای در تغییر ساختاری و بنیادی آن سازمان در جهت تطابق با فناوری‌ها و کسب و کارهای آینده که در حال حاضر نیز صدای پای آنها به گوش می‌رسد، توجه بیشتر به نسل جدید و هم راستایی با نیازهای مهارتی آنها در سازمان فنی و حرفه‌ای کشور بر این مبنا، کمک گرفتن از بنگاه ها و استارت آپ‌های صاحب ایده و منطبق با فناوری روز، استفاده از تجربیات برون مرزی در جهت بازنگری استانداردهای مهارتی و خروج از منطقه آرامش و بروزسازی مهارت‌ها و استانداردهای سازمانی را به عنوان راهکارهای اساسی در این زمینه بیان کردند.