امضای تفاهم نامه همکاری آموزشی فی مابین موسسه نت حامی و سازمان فنی حرفه ای کشور

امضای تفاهم نامه همکاری آموزشی فی مابین موسسه نت حامی و سازمان فنی حرفه ای کشور

پیرو مذاکرات و جلسات برگزار شده با سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، تفاهم نامه مشترکی در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۱ فی مابین سازمان مردم نهاد حامیان اشتغال و کارآفرینی نت و سازمان فنی و حرفه ای کشور به امضا رسید. در این تفاهم نامه که با حضور جناب آقای دکتر شاه پسند، معاون محترم آموزش سازمان، پرفسور داود فدایی، مدیر عامل موسسه نت حامی و آقای مهندس آلی مسئول محترم کارآفرینی و اشتغال سازمان  به همراه جمعی از کارشناسان برگزار شد، طرفین توافقات جامعی در برگزاری دوره های توانمندسازی حوزه کسب و کار و فعالیت های مهارتی داشتند.

محوریت فعالیت که در ۱۰ استان کشور به صورت پایلوت اجرا خواهد شد، تولید ثروت و ایجاد اشتغال بر مبنای نوآوری از طریق توسعه کسب و کارهای پایدار مهارتی ویژه جوانان بویژه حوزه روستا است. سازمان فنی و حرفه ای کشور به عنوان متولی آموزش‌های مهارتی ضمن تسهیل فرایند حضور کسب و کارهای توانمند شده و معرفی شده توسط موسسه در دوره های آموزش مهارتی، گواهینامه های آموزشی پایان دوره برای افراد را طبق مقررات خود پس از انجام آزمون صادر می نماید.

موسسه حامیان اشتغال و کارآفرینی نت نیز با در اختیار گذاردن پلتفرم توانمندسازی نت حامی به منظور آموزش مهارت های کسب و کار  جهت هدایت افراد به سمت کارآفرینی مهارت بنیان، در انجام نیاز سنجی و برنامه ریزی دوره های آموزشی در حوزه کارآفرینی و شناسایی نوآوری‌های محلی در روستاها همکاری تخصصی لازم با سازمان در خصوص تدوین و بازنگری استانداردهای شغلی حسب نیاز بازار را خواهد داشت.