امضای تفاهم نامه مشترک

امضای تفاهم نامه مشترک

امضای تفاهم نامه همکاری مشترک

در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۸ روز چهارشنبه، تفاهم نامه مشترکی فی مابین سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران، اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کشاورزی دام سبک کشور و سازمان مردم نهاد حامیان اشتغال و کارآفرینی نت به امضا رسید. این تفاهم نامه با حضور آقای دکتر جهان پناه، مدیر کل محترم دفتر توسعه آموزش و ترویج تعاونی های سازمان تعاونی روستایی ایران، آقای مهندس دادرس مدیرعامل محترم اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کشاورزی دام سبک، آقای دکتر فدایی، مدیر عامل  محترم سازمان مردم نهاد نت حامی ،خانم مهندس بهنود، مسئول محترم آموزش و توسعه تعاونی های روستایی زنان  و خانم مهندس عباسی، معاون اجرایی و عضو هیئت مدیره سازمان مردم نهاد نت حامی تبادل شد.

هدف اصلی تفاهم نامه استفاده از ظرفیت های بالفعل تعاونی‌های روستایی در جهت ایجاد ارزش افزوده برای محصولات تولیدی آنان در حوزه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی و دامی می باشد. سازمان مردم نهاد نت حامی ضمن در اختیار گذاردن تجهیزات تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، برندسازی و خرید محصولات تولیدی را بر عهده خواهد داشت.