تور خویش فرمای خلاق ۴۰ دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به روستاهای خواف با همراهی سازمان مردم نهاد نت حامی

تور خویش فرمای خلاق ۴۰ دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به روستاهای خواف با همراهی سازمان مردم نهاد نت حامی


تعداد ۴۰ نفر از دانشجویان دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر به منطقه خواف یکی از مناطق محروم کشور اعزام شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، هدف از اعزام این گروه از دانشجویان به روستاهای خواف ایجاد اقتصاد هوشمند دانشی، ایجاد استقلال پایدار در راستای توسعه پایدار روستایی کشور ، بررسی پتانسیل های هر روستا و یافتن فرصت های اشتغال و کارآفرینی ، تدوین مدل کسب و کار در روستاها و تامین سرمایه برای راه اندازی اشتغال از طریق مشارکت جمعی است.
در این سفر ۵ روزه، ۴۰ نفر از دانشجویان دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر به سرپرستی دکتر داوود فدایی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع و مدیر عامل سازمان مردم نهاد نت حامی به ۲۴ روستای خواف اعزام شدند.
هر دو دانشجو به یک روستا اعزام شدند و برخی دانشجویان خود اقدام به سرمایه گذاری و کسب و کار در روستاهای مربوطه کردند.
این اولین سفر است و این طرح قرار است همچنان ادامه داشته باشد.
دکتر فدایی سرپرست  این گروه در خصوص این اقدام  می گوید : در دانشگاه عشق به خدمت را آموختیم تا دانشجو را به صحنه عمل بیاوریم، دانشجو در صحنه عمل متوجه شد که نیاز به سلاح علم دارد و خود جویای علم شد تا نامش به درستی دانشجو شود.

مرجع خبر:دانشگاه صنعتی امیر کبیر