اهداف شکل گیری کارخانه نوآوری نت حامی

کارخانه نوآوری صنایع تبدیلی نت حامی با هدف ایجاد یک ساختار منسجم اشتراکی جهت توسعه  فعالیت استارت آپ ها و کسب و کارهای نوآورانه در حوزه صنایع تبدیلی کشاورزی ، دامپروری ، آبزی پروری و طیور با حمایت و سرمایه گذاری غیر دولتی شکل گرفته است.

با توجه به نبود کارخانه نوآوری خاص صنایع تبدیلی در حوزه های کشاورزی، دامپروری، آبزی پروری و طیور در داخل کشور و اهمیتی که این بخش در حوزه تامین امنیت غذایی دارد، توجه به راه اندازی کارخانه نوآوری خاص این حوزه و متمرکز ساختن ایده های نو موجود در یک محل جهت حمایت، نکته قابل توجهی است.

از طرفی با اینکه شرکت های بسیاری در مراکز رشد و پارک های علمی فناوری به عنوان دانش بنیان شکل گرفته و در این مراکز مستقر هستند،  با این وجود بدلیل فاصله زیاد این مراکز با بخش خصوصی و بازارهای هدف، عملا رشد این مبحث با کندی مواجه بوده است.

کارخانه نوآوری صنایع تبدیلی با هدف نزدیکتر کردن بخش خصوصی و دیدگاه  یک کسب و کار تجاری به این صنعت می تواند فعالیت های شکل گرفته و ایده های نوین را به شکل مناسب تری به سمت بازار هدایت نماید.

هدف اصلی حرکت در مسیر دانش های کاربردی و تجاری سازی آنها در صنایع تبدیلی کشور و به روز سازی دانش بومی هر منطقه با توجه به پیشرفت فناوری و نیاز بازار ایران و جهان .

با توجه به این موارد کارخانه نوآوری صنایع تبدیلی نت حامی با اهداف زیر شکل گرفته است:

الف-اهداف کلان ملی

 • افزایش فرصت صادرات منابع غیر نفتی
 • جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها از طریق ایجاد همکاری مشترک در توسعه ایده های نوآورانه شکل گرفته
 • تامین امنیت ملی غذایی کشور
 • اشتغال برای جوانان و فارغ التحصیلان بیکار به ویژه روستایی و ایجاد اعتماد به نفس در آنها برای ساخت ایرانی آباد

ب-اهداف کیفی

 • تحقق اهداف و رسالت سمن نت حامی در جهت کمک به توسعه اشتغال در کشور در سطح ملی
 • جلوگیری از راکد شدن سرمایه های خرد در بسترهای معمول بازار و پویا نمودن آنها
 • حمایت از شکل گیری و پرورش ایده های نوآورانه جوانان
 • فراهم آوردن بستر تعاملی تفکر به صورت متمرکز در جهت رشد سریعتر کسب و کارها
 • ایجاد ارزش افزوده برای منابعی که در روستاهای کشور قابل تامین هستند

ج-اهداف کمی درآمدزا

 • مشارکت و سرمایه گذاری بر روی ایده های درآمدزا و رقابتی
 • فراهم آوردن بستر مناسب برای سرمایه گذاران خرد در جهت افزایش بهره وری سرمایه خود از بسترهایی غیر از موارد معمول
 • ایجاد هسته های درآمدزای خرد در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، دامپروری، آبزی پروری و طیور

وجه تمایز و ویژگی اصلی کارخانه نوآوری صنایع تبدیلی نت حامی

تنوع در صنایع تبدیلی و نیاز آن به تجهیزات آزمایشگاهی متفاوت، مستلزم اختصاص هزینه و زمان زیاد در صورت تمرکز در یک مکان است. از طرفی با توجه به ظرفیت خالی کارخانه های تولیدی و آزمایشگاه های موجود در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، استفاده از خدمات از طریق برون سپاری ضمن صرفه جویی در زمان اجرای طرح ها، هزینه های زیاد خواب سرمایه را در پی ندارد و در نتیجه این سرمایه به عنوان جریان نقدینگی تولید قابل استفاده است.

در کارخانه نوآوری صنایع تبدیلی نت حامی محلی برای برگزاری جلسات هم اندیشی و کنترل روند پروژه ها  در نظر گرفته شده است و سایر جلسات مورد نیاز جهت ارتباط با متخصصان و کارشناسان از طریق اسکایپ و واتساپ برگزار می شوند. این شیوه خود یک نوآوری با تفکر مدیریت منابع فکری به صورت غیر متمرکز است.

در این کارخانه با کمترین فضای مدیریتی و استفاده از امکانات کاری و تحقیقاتی موجود کشور حداکثر کارآیی در طرح های تحقیقاتی کاربردی برنامه ریزی شده است.

حوزه های اصلی فعالیت

الف-حوزه محصولات باغی و صیفی

ب- حوزه محصولات دامی

ج- حوزه طیور

د- حوزه آبزیان

گروه های هدف

کلیه افراد صاحب ایده در حوزه های اصلی کارخانه نوآوری صنایع تبدیلی نت حامی(جوانان، دانشجویان و فارغ التحصیلان) در رنج سنی بین ۱۸ تا ۴۰ سال