بر این باوریم که  حمایت‌های خیر خواهانه کلیه افراد و سازمان‌ها در قالب مسئولیت‌های اجتماعی و معنوی  باید به سمت اشتغال و راه اندازی کسب و کارهای کوچک  بویژه در قشر فعال  جامعه هدایت شود. حمایت‌هایی که خود متضمن ایجاد درآمد و شرایط اقتصادی نسبی مناسب برای فرد حمایت شده شود.  با این اعتقاد و با فکری نو، اولین سازمان مردم نهاد (سمن) حامیان اشتغال  با مجوز فعالیت از وزارت کشور، به عنوان بخش خصوصی فعال در حوزه کارآفرینی، در دی ماه سال ۱۳۹۶ راه‌اندازی شده است تا حرکتی متفاوت در جهت کمک به راه‌اندازی کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط ویژه استعدادهای دارای پتانسیل کارآفرینی در بخش‌های مختلف کشور  با حمایت عموم مردم  و سازمان‌ها انجام شود. در کنار آن نیز با راه اندازی تعاونی حامیان نوآوری و توانمندسازی نت، فعالیت های اقتصادی توسعه کسب و کارهای حمایت شده در قالب سازمان مردم نهاد را با شراکت همگانی اعضا پشتیبانی می نماییم. نقطه تمایز ما با سایر فعالیت‌های  شبکه‌ای،  علاوه بر هدف والای اشتغال‌زایی،  انتخاب هدفمند نوع کسب و کار در منطقه تحت پوشش حامیان مالی، انتخاب صحیح افراد جوان دارای پتانسیل کارآفرینی و حمایت‌های دایمی نوآوری در کسب و کار آنهاست. شبکه‌ای که تخصص، نوآوری  و تفکر کارآفرینی را در امور خیریه و مباحث تعاونی و مشارکت وارد می‌کند.

زمینه های حمایتی سمن 

 • حمایت از خرید محصولات کارآفرینان
 • حمایت از تامین تجهیزات
 • حمایت از تامین مواد اولیه
 • حمایت از توانمندسازی از طریق آموزش های مهارتی
 • حمایت از تامین/اجاره محل فعالیت
 • حمایت از تجاری سازی دانش فنی
 • حمایت در تامین سرمایه برای کسب و کارهای نوآورانه خرد و کوچک

اهداف سمن

 • شناسایی، راه اندازی و نظارت داوطلبانه پروژه های اشتغالزای پایدار و مولد در سطح کشور ویژه جوانان مستعد کم درآمد و زنان سرپرست خانوار از طریق جذب کمک های مادی و معنوی  اشخاص حقیقی و حقوقی مبتنی بر سیستم مشارکت جمعی با ملاحظات زیست محیطی
 • فرهنگسازی و جهت دهی و راهبری فعالیت های خیر اشخاص حقیقی و مسئولیت اجتماعی اشخاص حقوقی به سمت اشتغال و کارآفرینی نوآورانه دوستدار طبیعت

چشم انداز سمن

فقر زدایی، کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش نشاط و امید به زندگی در جامعه، ایجاد ارزش افزوده برای منابع موجود (نیروی انسانی ، طبیعت ، معادن ) هر منطقه جهت ایجاد اشتغال پایدار و مولد با ملاحظات زیست محیطی و دوستدار طبیعت مبتنی بر توسعه روستاهای کشور در قالب های :

 •  حمایت فکری و راهبری نوآورانه کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط موجود و توسعه آنها
 • حمایت فکری و راهبری نوآورانه در ایجاد اشتغال مولد و پایدار نوآورانه با ملاحظات زیست محیطی و دوستدار طبیعت در قالب راه اندازی کسب و کارهای خرد و کوچک برای جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی
 • حمایت فکری و راهبری نوآورانه مشاغل خانگی در سطح روستاها
 • حمایت فکری و راهبری نوآورانه در ایجاد و توسعه اشتغال روستایی با ملاحظات زیست محیطی و دوستدار طبیعت
 • راه اندازی پلات فرم فروش محصولات و خدمات افراد تحت پوشش سمن
 • ایجاد زیرساخت های اعتماد سازی مردم به سمن (مجوز وزارت کشور) همکاری با  سایر سمن ها وموسسات خیریه

 

شرکت تعاونی حامیان نوآوری و توانمندسازی نت

شرکت تعاونی حامیان نوآوری و توانمندسازی نت بعنوان پشتیبان اقتصادی سازمان مردم نهاد حامیان اشتغال و کارآفرینی نت با حمایت جمعی از متخصصان ایرانی و آلمانی بعنوان یک موسسه نوآور اقتصادی و دانش بنیان فعالیت خود را از سال ۱۳۹۷ آغاز نموده است. این شرکت  با مجوز از اداره کار استان تهران به عنوان مرکز مشاوره اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی  اهم وظایفی به شرح زیر را در دستور کار خود قرار داده است:

 • پشتیبانی و ارایه خدمات مشاوره راه اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط
 • پشتیبانی فکری، مدیریت برند و توسعه بازار کسب و کارهای موجود از طریق شبکه مراکز خدمات نوآوری استانی
 • توسعه بازار و فروش محصولات فعالیت های کارگاه های تولیدی و صنعتی
 • مشاوره تامین مواد اولیه، تامین تجهیزات، آموزش نیروی ماهر، تامین سرمایه
 • واردات تجهیزات، انتقال فماوری و مواد مورد نیاز تولید و راه اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط
 • صادرات محصولات تولیدی کارگاه های تحت پوشش در سطح بین الملل

این شرکت به عنوان یک مرکز چابک دانش مدار مبتنی بر نوآوری فعالیت‌های اجرایی خود را با همراهی مشاورین و در صورت لزوم  برون سپاری فعالیت‌ها با بکارگیری نیروهای مجرب خارج از شرکت به انجام می‌رساند.

 

دریافت سوابق فعالیت نت حامی