فراخوان اشتغال صد هزار نفره روستاییان و عشایر

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد.

وقتی دستی را به یاری می گیری، بدان دست دیگر تو در دست خداست

شما که خیر اشتغال هستید بدانید که:

برای فرآوری پشم در یک خانواده روستایی و یا عشایری تنها با ۷٫۵ (هفت و نیم ) میلیون تومان همراه با تفکرنوآورانه برای آموزش، تامین مواد اولیه و تجهیزات کاملا مکانیکی کافی میباشد.

جهت اطلاع پشم خام کیلویی ۱۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان، پشم فراوری شده حداقل کیلویی ۸۰٫۰۰۰  تومان!!!

همیاری شما خیر اشتغال هر اندازه که سهم سخاوت شما باشد.

ما را در این طرح ملی خداپسندانه جهت ایجاد صدهزار فرصت شغلی در قالب بیست هزار کارگاه خانگی یاری نمایید، منتظر یاری شما هستیم.

 

جهت همیاری ما بر لینک زیر کلیک کنید

https://packpay.ir/pashm990312